Nederlandse Expeditievoorwaarden (Nederlands, 1 mei 2018)

Nederlandse Expeditievoorwaarden (Engels, 1 mei 2018)

Nederlandse Expeditievoorwaarden (Duits, 1 mei 2018)
Op al onze werkzaamheden zijn De Nederlandse Epeditievoorwaarden, laatste versie, zoals gedeponeerd door Fenex, van toepassing.

U kunt deze voorwaarden raadplegen op www.rheintrans.nl. Bij geschillen is uitsluitend de Rechtbank Rotterdam bevoegd.